نسل های قبلی پرینترهای سه بعدی FDM
تمامی محصولات این قسمت از خط تولید سی زان خارج شده اند!

خانواده نسل پنجم (توقف تولید)
مدل های پیشین

⊕ کاتالوگ خانواده نسل پنجم
مقایسه نسل پنجم و نسل چهارم

Sizan5 Expert

دستگاه صنعتی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۲۵ * ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی دونازل سی زان اکوپلاس

+Sizan5 Eco

دستگاه رومیزی دونازل با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۳۰ * ۳۰ * ۲۰ سانتیمتر

pro.thu

Sizan5 Pro

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بزرگ
۴۰ * ۴۰ * ۴۰ سانتیمتر

سی زان پرو پلاس

Sizan5 Pro Plus

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بسیار بزرگ
۱۲۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

خانواده نسل چهارم (توقف تولید)
آپشن ها به شما اعتماد بنفس می دهند

⊕ کاتالوگ خانواده نسل چهارم
⊕ مقایسه نسل چهارم و نسل سوم

پرینتر سه بعدی sizanDesktop

Sizan4 Desktop

دستگاه رومیزی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۲۰ * ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizanOffice

Sizan4 Office

دستگاه رومیزی با ابعاد کاری بزرگ
۴۰ * ۴۰ * ۴۰ سانتیمتر

سی زان استودیو

Sizan4 Studio

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بزرگ
۵۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizanIndustrial

Sizan4 Industrial

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بسیار بزرگ
۱۰۰ * ۱۲۰ * ۱۰۰ سانتیمتر

خانواده نسل سوم بروزشده (توقف تولید)
کیفیت بالای خروجی با قیمت مناسب

⊕ کاتالوگ خانواده نسل سوم جدید
⊕ مقایسه نسل سوم جدید و نسل سوم

sizan3nTh

Sizan3n

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۲۵ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizan3Ln

Sizan3Ln

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۵ سانتیمتر

خانواده نسل سوم (توقف تولید)
آغاز یک تحول

sizanTh

Sizan3

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

sizan3LTh

Sizan3L

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ سانتیمتر

خانواده نسل دوم (توقف تولید)
آغاز ماجرای سه بعدی

سی زان 2

Sizan2

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

سی زان 2ال

Sizan2L

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ سانتیمتر

sizan2pTh

Sizan2Plus

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ سانتیمتر

keyboard_arrow_up