تازه های دنیای چاپ سه بعدی

نوشته های اخیر سایت پیرامون چاپ سه بعدی

چاپگرهای سه بعدی

مدلسازی حالت جامد سه بعدی

به عنوان مفهومی برای مدلسازی حالت جامد سه بعدی و نمونه سازی سریع، همچنان آنچه که تاثیر بیشتری را برای مصرف کننده ایجاد می کند و کسب و کارهای کوچک…
تکنولوژی چاپگرهای سه بعدی

فناوری و نوآوری چاپگر سه بعدی

چاپ سه بعدی که به عنوان تکنولوژی نمونه سازی اولیه شناخته شده است، فرآیند طراحی است که در آن با برنامه نویسی کامپیوتر امکان ایجاد یک مدل سه بعدی را…

پرینترهای سه بعدی در صنعت

اهداف پرینتر های سه بعدی: پرینترهای سه بعدی هنوز در مرحله تکامل خود هستند و به طور منظم نوآوری ها در زمینه تکنولوژی چاپ سه بعدی را معرفی می کنند.…
فهرست