پانزدهمین نمایشگاه بین الملی صنعت تهران، با حضور شرکت سی زان پردازش کویر (پرینترهای سه بعدی سی زان) برگزار گردید.

 

فهرست