کالیبراسیون اولیه

شما اینجا هستید:
< بازگشت

تراز کردن دستگاه

برای اینکه شی پرینت شده به صفحه ساخت بخوبی بچسبد لازم است فاصله ای دقیق بین نازل و اکسترودر وجود داشته باشد.

برای انجام عملیات تراز صفحه ساخت، نکات زیر را در نظر داشته باشید: برای تنظیم زاویه صفحه ساخت در جهت جلو و عقب، باید پیچ های ترازبندی جلو را بچرخانید. برای تنظیم زاویه صفحه ساخت از اطراف، باید پیچ های ترازبندی اطراف را بچرخانید.

کلید روتاری را فشار داده وگزینه Prepare را انتخاب کنید. سپس گزینه Bed leveling را انتخاب کنید. نازل به صورت اتوماتیک به گوشه دستگاه انتقال می یابد. پس از ثابت شدن نازل یک کاغذ A5 را بین نازل و صفحه قرار دهید. پیچ نزدیک تر به کاغذ را به حدی سفت یا شل کنید تا کاغذ به راحتی سمت شما کشیده شود ولی نتوانید آنرا هل دهید. پس از کسب نتیجه مطلوب کلید روتاری را فشار دهید تا نازل به محل جدید انتقال یابد. عملیات کاغذ و نازل را مجددا تکرارکنید . این عملیات را تا حدی تکرار کنید که پس از فشردن کلید روتاری مرحله بعدی وجود نداشته باشد.

فهرست