مواد اولیه (فیلامنت)

شما اینجا هستید:
< بازگشت

تنظیمات چاپ برای مواد اولیه

جهت کار با مواد اولیه مختلف لازم است تا تنظیمات و الزامات مربوط به آنرا رعایت کرده و شرایط مناسب را فراهم آورید.

فیلامنت PLA:

برای چاپ با فیلامنت PLA الزامات زیر را رعایت کنید:

۱- دمای نازل بسته به نوع فیلامنت بین ۱۹۵ تا ۲۳۰ درجه تنظیم شود.

۲- دمای هیت بد در فصول گرم دمای اتاق (نرم افزار = ۰) و در فصول سرد بر روی ۴۰ درجه تنظیم شود.

۳- برای چسبیدن قطعه به کف شیشه هیت بد از چسب PLA ، چسب ماتیکی و یا Blue tape استفاده کنید.

فیلامنت ABS:

برای چاپ با فیلامنت ABS الزامات زیر را رعایت کنید:

۱- دمای نازل بسته به نوع فیلامنت بین ۲۳۰ تا ۲۴۵ درجه تنظیم شود.

۲- دمای هیت بد بر روی  ۹۰ درجه تنظیم شود.

۳- برای چسبیدن قطعه به کف شیشه هیت بد از چسب ABS ، اسپری تاقت  و یا Capton tape استفاده کنید.

۴- بهتر است محفظه ی اطراف دستگاه را با نایلون بپوشانید.

فهرست