لود مواد اولیه

< بازگشت

قرار دادن فیلامنت بر روی پایه

فیلامنت را از جهت باز شدن رشته مواد بر روی پایه نگهدارنده قرار دهید.

روشن کردن دستگاه

با استفاده از کلید پشتی، دستگاه را روشن کنید و منتظر بمانید تا لوگوی ورودی سی زان روی صفحه نمایان شود.

گرم کردن نازل

با فشار دادن مرکز روتاری دستگاه، وارد منو شوید و با چرخاندن و کلیک روتاری مسیر زیر را جهت گرم کردن نازل طی کنید.

Tune / Prepare / Preheat PLA

منتظر بمانید تا نازل به دمای مشخص شده بر روی صفحه ال سی دی برسد.

لود نهایی مواد اولیه در نازل

سر رشته ی مواد با سیم چین بچینید تا مطمئن شوید سر پهنی وجو ندارد. پنج سانت اول رشته مواد را با دست فشار دهید تا به صورت رسته صاف دربیاید سپس ضمن فشار دادن کلاچ پشتی دستگاه به سمت بالا سر رشته مواد را از سوراخ پایینی اکسترودر به سمت بالا فشار دهید تا مواد وازد شلنگ هدایت مواد شود. این کار را تا  رسدین مواد با قسمت نازل و خروج مواد مذاب از سر نازل ادامه دهید.

فهرست