شکستن مواد پشت اکسترودر

شما اینجا هستید:
< بازگشت

اکسترودر وظیفه هل دادن رشته مواد از طریق شلنگ به داخل نازل را دارد.

درصورتی که مواد در قسمت پشتی و بین چرخ دنده اکسترودر بشکند یا له شود به این معنی است که فشار وارد شده بر رشته مواد زیاد بوده و باعث شکستگی یا له شدگی رشته مواد اولیه شده است.

برای رفع این مشکل باید پیچ تنظیم فشار زیر کلاچ اکسترودر را کمی شل کنید تا چرخ دنده و بلبرینگ کمی از هم دور شده و فشار از روی رشته مواد اولیه برداشته شود.

فهرست