رد نشدن رشته مواد از اکسترودر پشت

شما اینجا هستید:
< بازگشت

اکسترودر وظیفه هل دادن رشته مواد از طریق شلنگ به داخل نازل را دارد.

درصورتی که مواد در قسمت پشتی و بین چرخ دنده اکسترودر ثابت مانده و حرکتی ندارد. به این معنی است که فشار وارد شده بر رشته مواد کم بوده و باعث ثابت ماندن رشته مواد اولیه شده است.

برای رفع این مشکل باید پیچ تنظیم فشار زیر کلاچ اکسترودر را کمی سفت کنید تا چرخ دنده و بلبرینگ کمی به یکدیگر نزدیک شده و فشار بیشتری بر روی رشته مواد اولیه وارد شود.

فهرست