تراز کردن صفحه ی ساخت

شما اینجا هستید:
< بازگشت

کالیبراسیون (تراز کردن) صفحه ساخت پرینتر سه بعدی

جهت ساخت نمونه بر روی صفحه ساخت چسبیدن دقیق لایه های اول به صفحه، نیاز است تا صفحه ساخت به دقت تنظیم و تراز شود. به این منظور می توانید از دو روش استفاده کنید:

روش اول (کالیبر هوشمند):

از منوی دستگاه گزینه Tune و سپس Bed Leveling را انتخاب کنید.

بر روی روتاری جلوی دستگاه کلید کنید تا نازل به اولین نقطه کالیبر برود. یک برگه کاغذ A5 بین نازل و صفحه بگذارید و سعی کنید با چرخاندن روتاری فاصله را طوری تنظیم کنید بتوانبد صفحه را به سمت خود بکشید ولی در صورت فشار دادن، صفحه جمع شود و به سمت جلو حرکت نکند. پس از رسیدن با حالت مطلوب بر روی روتاری کلیک کنید تا نازل به نقطه بعدی برود. این فرایند (تنظیم با کاغذ) را برای تمام نقاط بعدی تکرار کنید تا آخرین نقطه هم تنظیم شود.

روش دوم (کالیبر دستی):

مدلی که قصد چاپ آن را دارید در نرم افزار اسلایسر باز کنید تنظیمات دلخواه خود را انجام دهید. پس از اعمال تنظمیات دلخواه در نرم افزار اسلایسر، گزینه Brim را فعال ، و تعداد آن را روی ۵ عدد تنظیم کنید.

چهار عدد پیچ زیر دستگاه را تا نیمه سفت کنید.

پس از آغشته کردن شیشه به چسب مخصوص ، شروع به چاپ قطعه کنید. به محض آغاز فرایند چاپ، و هنگامی که لایه های بی ارزش Brim در حال چاپ هستند پیچ های اطراف را شل کنید به قدری که در همه جای مدل مواد به راحتی از نازل خارج شوند و به خوبی به صفحه کار بچسبند.

اگر در قسمتی مواد از سر نازل خارج نمی شوند به این معنی است که نازل از صفحه دور است و باید پیچ آن سمت را کمی سفت کنید و اگر در قسمتی مواد از نازل خارج میوند و به خوبی به صفحه ساخت نمی چسبند یعنی نازل مقداری از صفحه دور است و باید پیچ آن طرف را کمی شل کنید.

 

فهرست