اتمام فرایند پرینت

شما اینجا هستید:
< بازگشت

جداسازی قطعه از شیشه

هنگام جداسازی قطعه از شیشه دقت کنید تا با شکستن شیشه به دستانتان آسیب نزنید.

برای جداسازی کافیست با یک کاردک نازک به لبه ی کناری قطعه ضربه بزنید تا کارک به زیر قطعه (بین قطعه و شیشه) برسد. آرام آرام به وسیله کارک به زیر قطعه ضربه بزنید تا قطعه از کف جدا شود.

جداسازی قطعه پرینت شده

تمیزکاری پس از پرینت

پس از جدا سازی قطعه از کف با دقت و بوسیله انبردست قسمت های ساپورت و رفت (raft) را از قطعه جدا کنید. برای نرم کردن سطوح از سمباده استفاده کنید و برای پرداخت نهایی سطوح و براق شدن از کلرفرم برای PLA و استون برای ABS استفاده کنید.

پرداخت پس از پرینت سه بعدی

فهرست