پرینت سه بعدی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کاربردهای این جعبه جادویی مدرن …

پرینت سه بعدی یکی از روش های نمونه سازی سریعِ ساخت اشیای سه بعدی است. در پرینت سه بعدی، خلق اشیاء سه بعدی از مدل های سه بعدی طراحی شده توسط نرم افزارهای سه بعدی صورت می گیرد. مدلهای طراحی شده توسط نرم افزارهای سه بعدی موجود در بازار انجام شده و سپس این فایلها با تبدیل به فایلهایی با فرمت های استاندارد (نظیر stl)، به نرم افزاری واسط منتقل شده و در آنجا تبدیل به کدهای قابل فهم برای دستگاههای پرینتر سه بعدی می شوند. کنترل بازوهای حرکتی پرینترهای سه بعدی توسط مدارهای کنترلی و یا کامپیوتر انجام می گیرد.

کاربردهای پرینتر سه بعدی

قالب سازی و نمونه سازی اولیه

پرینتر سه بعدی در آزمایشگاه

پرینتر سه بعدی در آزمایشگاه

معماری و ماکت سازی

فهرست