پرینتر سه بعدی در

قالب سازی و ریخته گری

بررسی سریع وضعیت قطعه نهایی قبل از ساخت قالب

ساخت نمونه اولیه جهت قالب ریخته گری

قبل از فرایند ساخت، قالبِ نمونه نزدیک به نهایی قطعه را مشاهده کنید و بارها و بارها بدون نگرانی از هزینه های
سرسام آور ساخت و ویرایش قالب، محصول را روی میز کارتان بسازید، اصلاح کنید و دوباره بسازید.
فرایند طاقت فرسا و پیچیده ساخت مدل برای ریخته گری را به پرینتر سه بعدی سی زان بسپارید.

قالب سازی  |  نمونه سازی دقیق  | ریخته گری  |  نمونه سازی سریع  | مدل ریخته گری

نمونه ای از کاربرد پرینتر سه بعدی در طراحی محصول نهایی قبل از فرایند قالب سازی

چرا برای قالب سازی و ریخته گری
از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم؟

  • با پرینتر سه بعدی مشاهده نمونه واقعی نزدیک به نهایی محصول، قبل از فرایند ساخت قالب امکان پذیر است.
  • بدون نگرانی از هزینه های اضافی، محصول را چندین بار بازطراحی و ویرایش کنید تا به نتیجه نهایی و دلخواه برسید.
  • ماکت محصول نهایی را قبل از ساخت قالب، با شمایل نهایی به کارفرما ارائه دهید.
  • ساخت مدل ریخته گری را به چاپگر سه بعدی بسپارید.
  • محدودیت های مدل سازی با دست و هزینه های بالای مدلسازی بوسیله سی ان سی (CNC) جهت ریخته گری را از میان بردارید.

نمونه های دیگر از کاربرد پرینتر سه بعدی در قالب سازی و ریخته گری

پرینتر سه بعدی در خدمت مدلسازی

مدلسازی بخشی از روند تولید به شمار می رود. در فرایند مدلسازی می توان با ساخت نمونه عینی، که اغلب در مقایس کوچکتر انجام می شود، ضمن بدست آوردن تجسم…

پرینتر سه بعدی ابزار همه کاره کارگاه شما می شود
نمونه قطعات چاپ شده در مرکز آنلاین سه بعدی سی زان

خانواده سی زان ۳
بررسی همه محصولات در یک نگاه

فهرست