پرینتر سه بعدی در

آموزش

تمامی مفاهیم آموزشی موردنظرتان را با کمک ابزاری

قدرتمند در کلاس پیاده سازی کنید.

ابزارهای آموزشی مورد نیاز خود را با سرعت و بدون دغدغه با هزینه ای بسیار پایین به دست بیاورید. ابزارهای ابتکاری
و خلاقانه خودتان را طراحی کنید و با پرینتر سه بعدی به آنها جان داده و جهت فهم بهتر و عمیق تر مفاهیم آموزشی
به دانش آموزان از آنها بهره ببرید. خلاقیت بچه های کلاس را قلقلک دهید و با کمک چاپگر سه بعدی، اعتماد بنفس آنها
را در جهت جان دادن به افکارشان تقویت کنید.

آموزش  |  ابزار آموزشی  | کلاس درس  |  دانش آموز  | مدرسه  |  خلاقیت  |  کیت آموزشی 

نمونه ای از کاربرد پرینتر سه بعدی در مدرسه ابتدایی

چرا برای آموزش در مدارس
از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم؟

  • با پرینتر سه بعدی می توانید از تمامی ابزارهای آموزشی چند نسخه تهیه کنید.
  • ابزارهای کمک آموزشی هر درس را طراحی کرده، بسازید و هنگام تدریس از آنها بهره ببرید.
  • خلاقیت دانش آموزان و اعتماد بنفس آنها در جهت خلق ایده هایشان را شکوفا کنید.
  • طرح های آموزشی خود را با سایر معلمین به اشتراک بگذارید.
  • آموزش را از جنبه صرفاً تئوری خارج کرده و برای دانش آموزان جذاب تر کنید.

نمونه های دیگر از کاربرد پرینتر سه بعدی در آموزش

نسل سوم پرینترهای سی زان

دقت بالا در پرینت و افزایش سرعت نمونه سازی اولیه

فهرست