پرینتر سه بعدی در

فعالیت های بشر دوستانه

جهان را 

جای بهتری کنیم

پرینترهای سه بعدی قدرت تاثیرگذاری بر زندگی هزاران نفر را دارند.
از ساخت پروتزهای توان بخشی برای کودکان و بزرگسالان گرفته تا پاهای مصنوعی سبک و
اختصاصی سازی شده برای معلولان، رویاهای دست یافتنی با تکنولوژی چاپ سه بعدی هستند.

پزشکی  |  توانبخشی  | درمان  |  معلولیت  | دست مصنوعی  |  پروتز  | پای مصنوعی

نمونه ای از کاربرد پرینتر سه بعدی در فعالیت های بشردوستانه

چرا برای فعالیت های بشردوستانه
از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم؟

  • ساخت دست های مصنوعی و پروتزهای توانبخشی در هر مکان و به راحتی امکانپذیر می شود.
  • فرایند ساخت از ماه ها به چند ساعت کاهش پیدا می کند.
  • نسبت به روش های سنتی هزینه های ساخت، بسیار کاهش می یابند.
  • قادر خواهید بود در محل و کاملاً به صورت اختصاصی برای معلولان پروتز طراحی کنید و بسازید.

نمونه های دیگر از کاربرد پرینتر سه بعدی در فعالیت های بشردوستانه

نسل سوم پرینترهای سه بعدی سی زان با قابلیتهای بی نظیر خود، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کند.

ارتفاع بلند “سی زان ۳L” به شما  اجازه می دهد تا به راحتی مدل هایی با ارتفاع زیاد  و بصورت یکپارچه چاپ کنید.

فهرست