خانواده نسل پنجم
مدل های رومیزی و اقتصادی

پرینتر سه بعدی ارزان اکو

Sizan5 Eco

دستگاه رومیزی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۳۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی دونازل سی زان اکوپلاس

+Sizan5 Eco

دستگاه رومیزی دونازل با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۳۰ * ۳۰ * ۲۰ سانتیمتر

خانواده نسل پنجم
مدل های صنعتی

Sizan5 Expert

دستگاه صنعتی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۲۵ * ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

Sizan5 Pro

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بزرگ
۴۰ * ۴۰ * ۴۰ سانتیمتر

سی زان پرو پلاس

Sizan5 Pro Plus

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بسیار بزرگ
۱۲۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

⊕ کاتالوگ خانواده نسل پنجم
مقایسه نسل پنجم و نسل چهارم

تکنیک ذوب گزینشی لایه ای

پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM

Fused Deposition Modeling

در این روش رشته های پیوسته مواد اولیه پلاستیکی به شکل ماکارونی به داخل نازلی با خروجی ریز و دمای بالا هل داده می شوند. پرینتر سه بعدی با حرکت منظم و حساب شده نازل در لایه های مختلف، رشته های بسیار نازک خروجی از سر نازل را روی هم چیده و جسم نهایی را شکل می دهد.

نسل های قبلی پرینترهای سه بعدی FDM
تمامی محصولات این قسمت از خط تولید سی زان خارج شده اند!

خانواده نسل چهارم (توقف تولید)
آپشن ها به شما اعتماد بنفس می دهند

⊕ کاتالوگ خانواده نسل چهارم
⊕ مقایسه نسل چهارم و نسل سوم

پرینتر سه بعدی sizanDesktop

Sizan4 Desktop

دستگاه رومیزی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۲۰ * ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizanOffice

Sizan4 Office

دستگاه رومیزی با ابعاد کاری بزرگ
۴۰ * ۴۰ * ۴۰ سانتیمتر

سی زان استودیو

Sizan4 Studio

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بزرگ
۵۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizanIndustrial

Sizan4 Industrial

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بسیار بزرگ
۱۰۰ * ۱۲۰ * ۱۰۰ سانتیمتر

خانواده نسل سوم بروزشده (توقف تولید)
کیفیت بالای خروجی با قیمت مناسب

⊕ کاتالوگ خانواده نسل سوم جدید
⊕ مقایسه نسل سوم جدید و نسل سوم

Sizan3n

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۲۵ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی sizan3Ln

Sizan3Ln

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۵ سانتیمتر

خانواده نسل سوم (توقف تولید)
آغاز یک تحول

Sizan3

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

Sizan3L

دستگاه رومیزی حرفه ای با
ابعاد کاری ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ سانتیمتر

فهرست