خانواده نسل پنجم
مدل های رومیزی و اقتصادی

پرینتر سه بعدی ارزان اکو

Sizan5 Eco

دستگاه رومیزی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۳۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی دونازل سی زان اکوپلاس

+Sizan5 Eco

دستگاه رومیزی دونازل با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۳۰ * ۳۰ * ۲۰ سانتیمتر

خانواده نسل پنجم
مدل های صنعتی

Sizan5 Expert

دستگاه صنعتی با دقت ساخت بالا و
ابعاد کاری ۲۵ * ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

Sizan5 Pro

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بزرگ
۴۰ * ۴۰ * ۴۰ سانتیمتر

سی زان پرو پلاس

Sizan5 Pro Plus

دستگاه صنعتی با ابعاد کاری بسیار بزرگ
۱۲۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

⊕ کاتالوگ خانواده نسل پنجم
مقایسه نسل پنجم و نسل چهارم

تکنیک ذوب گزینشی لایه ای

پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM

Fused Deposition Modeling

در این روش رشته های پیوسته مواد اولیه پلاستیکی به شکل ماکارونی به داخل نازلی با خروجی ریز و دمای بالا هل داده می شوند. پرینتر سه بعدی با حرکت منظم و حساب شده نازل در لایه های مختلف، رشته های بسیار نازک خروجی از سر نازل را روی هم چیده و جسم نهایی را شکل می دهد.

نسل های قبلی پرینترهای سه بعدی FDM
تمامی محصولات این قسمت از خط تولید سی زان خارج شده اند!

فهرست
×