چاپ مدل های مفهومی به کمک پرینترهای سه بعدی

تصورات خود را مجسم کنید

چرا برای ساخت مدل های مفهومی خود از پرینترهای سه بعدی استفاده کنید؟

    زیرا بوسیله پرینترسه بعدی می توان

  • ذهنیات خود را بصورت ملموس و مجسم ارائه کنید.
  • به راحتی اشکال هندسی پیچیده چاپ کنید.
  • در وقت و زمان ارزشمند خود صرفه جویی کنید
  •  روند پیشرفت خود را از یک ماه به یک روز کوتاه کنید.
  • یک مدل را از یک تا ۲۰ مرتبه یا هر چند بار که تمایل دارید چاپ کنید.
  •  و از همه مهمتر، هدر رفتی در مواد اولیه نداشته باشید.
ساخت گلدان با پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی Sizan 3L  با قابلیتهای بی نظیر خود شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کند.

ارتفاع بلند “سی زان ۳L” به شما  اجازه می دهد تا به راحتی مدل هایی با ارتفاع زیاد  و بصورت یکپارچه چاپ کنید.