اخبار

اخبار پرینترهای سه بعدی سی زان


اسکنر سه بعدی سی زان… به زودی


اسکنرهای سه بعدی از ابزارهای کاربردی برای نمونه سازی و نمونه برداری هستند. با استفاده از این ابزار می توان مدلی دیجیتالی از اجسام و احجام تهیه، و علاوه بر…
فهرست