اخبار

اخبار پرینترهای سه بعدی سی زان

10 years challenge

چالش عکس ده ساله پرینتر سه بعدی


این روزها چالشی با عنوان “چالش عکس ده ساله” در دنیای مجازی شکل گرفته است. در این چالش که با هشتگ هایی چون #۱۰yearschallenge یا #چالش_عکس_ده_ساله و امثالهم در شبکه…
فهرست