چگونه از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم؟ 

امروزه پرینتر سه بعدی در زمینه های مختلفی کاربرد دارد. از پرینت تصاویر MRI گرفته تا نمونه سازی های  کاربردی جهت ساخت وسایل کمک آموزشی و … آن هم در کمترین زمان و با کمترین هزینه.با این روندشاهد رشد نبوغ و خلاقیت در هر  گوشه کناری خواهیم بود.

گدجت های شخصی

شبیه سازی محصول اولیه

شبیه سازی قبل از عمل

قطعات عملیاتی

نمونه های مفهومی

آموزش و پرورش

فهرست